נועם מרזוק- איור - מפלצת ההר

                                                                      מפלצת ההר